logo

Thông báo

Icon
Error

admin
#1 Đã gửi : 21/07/2013 lúc 02:11:55(UTC)
admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 10

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết


Sửa bởi người viết 21/07/2013 lúc 02:16:13(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

xinhte90
#2 Đã gửi : 17/08/2013 lúc 11:25:53(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Về cơ bản thì cũng không thích cho lắm
abmhanoi90
#3 Đã gửi : 14/09/2013 lúc 05:28:57(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Bài viết được xoá bởi quản trị viên. | Lý do: Chưa rõ
abmhanoi90
#4 Đã gửi : 16/09/2013 lúc 04:57:20(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Upppp cho bạn lên top nào !!!!!

---------------------------------

Chào các bạn !

Âm nhạc, từ lâu đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi người. Âm nhạc giúp cho tinh thần thoải mái quên hết mọi lo âu phiền muộn.

Bạn đang muốn học hát Karaoke, Piano, Organ, Guitar ?
Bạn muốn mua nhạc cụ với giá rẻ nhất thị trường ?

Nếu các bạn đang boăn khoăn chưa biết nên Nên mua Piano, Organ, Guitar và học nhạc ở đâu ? thì ABM Music là địa chỉ tốt nhất dành cho bạn.


Xem chi tiết tại: http://abmmusic.edu.vn/dia-chi-day-hat-karaoke-piano-organ-guitar-va-ban-nhac-cu-uy-tin-tai-ha-noi-c156n2094.html

abmhanoi90
#5 Đã gửi : 17/09/2013 lúc 01:21:42(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Upppp cho bạn lên top nào !!!!!

---------------------------------

Chào các bạn !

Âm nhạc, từ lâu đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi người. Âm nhạc giúp cho tinh thần thoải mái quên hết mọi lo âu phiền muộn.

Bạn đang muốn học hát Karaoke, Piano, Organ, Guitar ?
Bạn muốn mua nhạc cụ với giá rẻ nhất thị trường ?

Nếu các bạn đang boăn khoăn chưa biết nên Nên mua Piano, Organ, Guitar và học nhạc ở đâu ? thì ABM Music là địa chỉ tốt nhất dành cho bạn.


Xem chi tiết tại: http://abmmusic.edu.vn/dia-chi-day-hat-karaoke-piano-organ-guitar-va-ban-nhac-cu-uy-tin-tai-ha-noi-c156n2094.html

abmhanoi7
#6 Đã gửi : 19/09/2013 lúc 10:25:29(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Upppp cho bạn lên top nào !!!!!

---------------------------------

Mách bạn:

Địa chỉ học và mua nhạc cụ uy tín tại Hà Nội

Chào các bạn !

Âm nhạc, từ lâu đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi người. Âm nhạc giúp cho tinh thần thoải mái quên hết mọi lo âu phiền muộn.

Bạn đang muốn học hát Karaoke, Piano, Organ, Guitar ?
Bạn muốn mua nhạc cụ với giá rẻ nhất thị trường ?

Nếu các bạn đang boăn khoăn chưa biết nên Nên mua Piano, Organ, Guitar và học nhạc ở đâu ? thì ABM Music là địa chỉ tốt nhất dành cho bạn.


Xem chi tiết tại: http://abmmusic.edu.vn/dia-chi-day-hat-karaoke-piano-organ-guitar-va-ban-nhac-cu-uy-tin-tai-ha-noi-c156n2094.html

abmhanoi7
#7 Đã gửi : 19/09/2013 lúc 11:26:06(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Upppp cho bạn lên top nào !!!!!

---------------------------------

Mách bạn:

Địa chỉ học và mua nhạc cụ uy tín tại Hà Nội

Chào các bạn !

Âm nhạc, từ lâu đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi người. Âm nhạc giúp cho tinh thần thoải mái quên hết mọi lo âu phiền muộn.

Bạn đang muốn học hát Karaoke, Piano, Organ, Guitar ?
Bạn muốn mua nhạc cụ với giá rẻ nhất thị trường ?

Nếu các bạn đang boăn khoăn chưa biết nên Nên mua Piano, Organ, Guitar và học nhạc ở đâu ? thì ABM Music là địa chỉ tốt nhất dành cho bạn.


Xem chi tiết tại: http://abmmusic.edu.vn/dia-chi-day-hat-karaoke-piano-organ-guitar-va-ban-nhac-cu-uy-tin-tai-ha-noi-c156n2094.html

abmhanoi7
#8 Đã gửi : 20/09/2013 lúc 12:25:19(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Upppp cho bạn lên top nào !!!!!

---------------------------------

Mách bạn:

Địa chỉ học và mua nhạc cụ uy tín tại Hà Nội

Chào các bạn !

Âm nhạc, từ lâu đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi người. Âm nhạc giúp cho tinh thần thoải mái quên hết mọi lo âu phiền muộn.

Bạn đang muốn học hát Karaoke, Piano, Organ, Guitar ?
Bạn muốn mua nhạc cụ với giá rẻ nhất thị trường ?

Nếu các bạn đang boăn khoăn chưa biết nên Nên mua Piano, Organ, Guitar và học nhạc ở đâu ? thì ABM Music là địa chỉ tốt nhất dành cho bạn.


Xem chi tiết tại: http://abmmusic.edu.vn/dia-chi-day-hat-karaoke-piano-organ-guitar-va-ban-nhac-cu-uy-tin-tai-ha-noi-c156n2094.html

abmhanoi7
#9 Đã gửi : 20/09/2013 lúc 03:27:10(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Upppp cho bạn lên top nào !!!!!

---------------------------------

Mách bạn:

Địa chỉ học và mua nhạc cụ uy tín tại Hà Nội

Chào các bạn !

Âm nhạc, từ lâu đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi người. Âm nhạc giúp cho tinh thần thoải mái quên hết mọi lo âu phiền muộn.

Bạn đang muốn học hát Karaoke, Piano, Organ, Guitar ?
Bạn muốn mua nhạc cụ với giá rẻ nhất thị trường ?

Nếu các bạn đang boăn khoăn chưa biết nên Nên mua Piano, Organ, Guitar và học nhạc ở đâu ? thì ABM Music là địa chỉ tốt nhất dành cho bạn.


Xem chi tiết tại: http://abmmusic.edu.vn/dia-chi-day-hat-karaoke-piano-organ-guitar-va-ban-nhac-cu-uy-tin-tai-ha-noi-c156n2094.html

abmhanoi7
#10 Đã gửi : 20/09/2013 lúc 10:28:38(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Upppp cho bạn lên top nào !!!!!

---------------------------------

Mách bạn:

Địa chỉ học và mua nhạc cụ uy tín tại Hà Nội

Chào các bạn !

Âm nhạc, từ lâu đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi người. Âm nhạc giúp cho tinh thần thoải mái quên hết mọi lo âu phiền muộn.

Bạn đang muốn học hát Karaoke, Piano, Organ, Guitar ?
Bạn muốn mua nhạc cụ với giá rẻ nhất thị trường ?

Nếu các bạn đang boăn khoăn chưa biết nên Nên mua Piano, Organ, Guitar và học nhạc ở đâu ? thì ABM Music là địa chỉ tốt nhất dành cho bạn.


Xem chi tiết tại: http://abmmusic.edu.vn/dia-chi-day-hat-karaoke-piano-organ-guitar-va-ban-nhac-cu-uy-tin-tai-ha-noi-c156n2094.html

abmhanoi90
#11 Đã gửi : 23/09/2013 lúc 11:21:53(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Upppp cho bạn lên top nào !!!!!

---------------------------------

Mách bạn:

Địa chỉ học và mua nhạc cụ uy tín tại Hà Nội

Chào các bạn !

Âm nhạc, từ lâu đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi người. Âm nhạc giúp cho tinh thần thoải mái quên hết mọi lo âu phiền muộn.

Bạn đang muốn học hát Karaoke, Piano, Organ, Guitar ?
Bạn muốn mua nhạc cụ với giá rẻ nhất thị trường ?

Nếu các bạn đang boăn khoăn chưa biết nên Nên mua Piano, Organ, Guitar và học nhạc ở đâu ? thì ABM Music là địa chỉ tốt nhất dành cho bạn.


Xem chi tiết tại: http://abmmusic.edu.vn/dia-chi-day-hat-karaoke-piano-organ-guitar-va-ban-nhac-cu-uy-tin-tai-ha-noi-c156n2094.html

daykemth10
#12 Đã gửi : 26/09/2013 lúc 02:15:36(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

unlockcodeuc
#13 Đã gửi : 30/09/2013 lúc 03:14:27(UTC)
unlockcodeuc

Danh hiệu: Trung sỹ

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-09-2013(UTC)
Bài viết: 9

bay
--------------------------------------
nguyenlanlan410
#14 Đã gửi : 02/10/2013 lúc 08:16:28(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Nguồn Hàng Quảng Châu | Bán Buôn Quần Áo | Giá Sỉ[size]
shogunbi86
#15 Đã gửi : 06/10/2013 lúc 10:40:47(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Up cho bác nào, chúc bác thành công!
---------------------------------------
Tặng miển phí Phần Mềm tại www. PhanMemMamNon .tk
hungnguyen.thientin
#16 Đã gửi : 12/10/2013 lúc 11:43:46(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Hãy nhanh tay sở hữu ngay Căn hộ cao cấp Cantavil Premier Quận 2 – Thể hiện đẳng cấp doanh nhân của bạn và tận hưởng những tiện ích, dịch vụ hiện đại nhất.
- Vị trí đẹp nhất Quận 2:
Nằm ngay mặt tiền Xa Lộ Hà Nội và trong khu quy hoạch tổng khu phức hợp nhà ở, Trung tâm thương Mại City Horse rộng 87 ha, cạnh siêu thị Metro An Phú. Nối liền với Đại lộ Đông Tây dễ dàng di chuyển về Đồng Nai, Long An,Bình Dương và Vũng Tàu thông qua đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây
+ Cách Quận 1, Bình Thạnh 5p đi bằng xe máy.
+ Mặt tiền Xa lộ Hà Nội, cạnh siêu thị Metro An Phú.
- Tầng 1 đến tầng 5: Trung tâm thương mại PARKSON với tổng diện tích gần 30.000m2, là TTTM quốc tế đầu tiên ở khu vực phía Đông Thành Phố dành cho việc mua sắm hàng hiệu của các nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, tận hưởng thú vui ẩm thực, khu vực vui chơi giải trí dành cho thanh thiếu nhi.
- Tầng 6: Chuỗi nhà hàng Âu Á, Food Court, thức ăn nhanh.
- Tầng 7: Cụm rạp chiếu phim sang trọng và hiện đại (Lotte Cineplex).
- Tầng 8 -10 : Văn phòng & Shop cho thuê, Trung tâm TDTT & Spa, hồ bơi, Phòng tập GYM…
- Tầng 11-36: Căn hộ, Duplex and Penthouse
- Tầng trệt: Nhà trẻ, và hai phòng cộng đồng
- Tầng hầm: 2 tầng hầm đậu xe
- Tầng 11 – 34: Căn hộ (diện tích từ 111.03m2 – 125.15m2 - 176.53m2)
- Tầng 35 – 36: Duplex (diện tích từ 210m2 - 333m2)
Hiện nay Cantavil Premier chỉ gồm 3 loại diện tích căn hộ chính: 111.03m², 125.15m², 176.53m2.
Giá bán: từ (35 triệu/m2) (chưa bao gồm thuế VAT).
** Đến với Cantavil Premier bạn sẽ có cả Thành Phố trong tầm tay
Liên hệ Phòng kinh doanh dự án: MR HƯNG để được tư vấn nhiệt tình và mua với giá gốc chủ đầu tư
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN TÍN
07 D3 Street, District Binh Thanh, HCMC, Vietnam
Nguyễn Thành Hưng
Mobile : 0906326345
Email : hungnguyen.thientin@gmail.com <mailto:hungnguyen.thientin@gmail.com>
Website : diaocthientin.com.vn <http://diaocthientin.com.vn/>
daykem005
#17 Đã gửi : 13/10/2013 lúc 08:46:30(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Chuyên cung cấp gia sư dạy tiếng nhật tại tphcm
sta_net86
#18 Đã gửi : 15/10/2013 lúc 02:21:51(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

Up cho bác nào, chúc bác thành công
--------------------------------------------------------
Tặng miển phí phần mềm Bé vui học chữ và học toán cho trẻ em tại website: www. PhanMemMamNon .tk
banmaylamkem
#19 Đã gửi : 16/10/2013 lúc 01:52:10(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-03-2013(UTC)
Bài viết: 930

chỉ có thể là dân nga :))
tionnallery
#20 Đã gửi : 19/10/2013 lúc 02:17:56(UTC)
tionnallery

Danh hiệu: Binh nhất

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-09-2013(UTC)
Bài viết: 2

Mua bán sỉ & lẻ máy mát xa cầm tay cao cấp LY-606K-1 giá cực rẻ uy tín tại Việt Nam

Công Ty CP SX TM DV Mạnh Nguyễn chuyên mua bán sỉ & lẻ các loại mặt hàng máy mat xa cao cấp, chất lượng uy tín và giá ưu đãi tại Việt NamĐiện Thoại: 09.3434.5585 - 0944.379.779

Làm việc năng, ngồi làm việc quá lâu, cơ thể lão hóa là những nguyên nhân gây nhức mỏi cơ thể. Để giải quyết vấn đề này massage là phương pháp thích hợp và hiệu quả nhất. Nhưng không phải ai cũng có thời gian và điều kiện để đến các trung tâm massage mỗi ngày. Với máy mát xa cầm tay cao cấp LY-606K-1, bạn có thể tự mình massage mà không cần phải đến các trung tâm massage nữa.

Máy massage cầm tay đầu búa LY-606K-1 có những đặc điểm gì ?


Máy massage đầu búa chất lượng LY-606K-1 với thiết kế cầm tay hình cung tròn tiện dụng bạn có thể massage mọi vị trí trên cơ thể mà không sợ mỏi tay do cáng cầm quá to.
Máy mát xa cầm tay LY-606K-1 có 2 đầu massage giúp tăng diện tích massage lên gấp 2 lần, giúp nhanh chóng xua tan các cơn đau cổ hiệu quả. Máy có nhiều chức năng cho bạn chọn lựa, bạn có thể điều chỉnh rung liên tục hoặc rung từng cơn giúp đạt hiệu quả cao nhất trong việc massage trị liệu. Ngoài ra, máy còn có thể điều chỉnh được tốc độ massage giúp tác dụng sâu vào các vùng cơ đau nhức kích thích trao đổi chất, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn, làm giảm căng cơ, đau mỏi cơ bắp nhanh chóng.
May mat xa cam tayhồng ngoại LY-606K-1 hoạt động đa năng tại các vị trí trên cơ thể như cổ, vai, lưng, bụng, tay, chân giúp lấy lại cân bằng, xua tan mệt mỏi, tái tạo lại nguồn năng lượng giúp cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.
Máy mat xa cam tay chất lượng LY-606K-1 sử dụng cho tất cả các đối tượng. Đặc biệt, máy sử dụng máy massage chạy dọc sống lưng và cổ, tạo cảm giác thư thái, đẩy nhanh quá trình lưu thông máu huyết cho toàn cơ thể khỏe mạnh. Người cao tuổi, massage lòng bàn chân giúp, tinh thần thư thái, khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ ngon, kéo dài tuổi thọ.

Mua máy massage cầm tay ở đâu tốt nhất?

Công ty Mạnh Nguyễn chuyên cung cấp và phân phối các thiết bị massage uy tín và chất lượng, với tiêu chí chỉ cung cấp hàng chính hãng, có bản quyền, chất lượng quốc tế, an toàn cao cho người sử dụng, có giá thành ưu đãi & kèm điều khoảng bảo hành chu đáo.
Công ty Mạnh Nguyễn luôn có các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá đặc biệt cho khách hàng. Kèm theo chúng tôi khuyến khích khách hàng đến trực tiếp showroom để có thể cảm nhận được sự khác biệt khi dùng thử các dòng sản phẩm massage cao cấp tại đây.
Một lần nữa Công ty Mạnh Nguyễn của chúng tôi xin gửi đến quý khách lời chúc sức khỏe, chúc thành công và lời cảm ơn chân thành nhất, khi đã tin tưởng Công ty của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật:
Mã: LY-606K-1
Điện nguồn: 220V 50Hz
Công suất: 25W
Kích thước: 35.3 x 17.5 x 17 cm
Liên hệ đến chúng tôi để quý khách có thể lựa chọn cho mình 1 sản phẩm chất lượng nhất tại cửa hàngHotline: 09.3434.5585 - 0944.379.779


>>>Tags:máy massage mini giá rẻ,máy massage ngực giá rẻ,bon massage chan cao cap, đai massage bụng giảm béo, dai mat xa bung gia sieu re
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2014, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.447 giây.